Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Novozákonní řečtina 3 (2445)
Základní informace
Novozákonní řečtina 3
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Kurz opakuje látku předchozích dvou semestrů a dokončuje základy starořecké gramatiky, lexika a frazeologie se zaměřením na Nový zákon. Posluchači pak aplikují získané znalosti a dovednosti při rozboru souvislých textů (z Nového zákona, Septuaginty a starokřesťanských pramenů). Poznámka: Anotace zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 3, 4 dohromady.
Novozákonní řečtina 3
ne
úhrada úplaty za účast

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Garant a místo
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
52 (v hodinách celkem)
13/T
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK