Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Novozákonní epištoly 2 (1310)
Základní informace
Novozákonní epištoly 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Novozákonní epištoly (KBIB016) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Novozákonní epištoly 2
ne
úhrada úplaty za účast

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Garant a místo
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2
Termín a délka
2017/2018
letní semestr
1
52 (v hodinách celkem)
13/T
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, Praha 6, 160 00; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220 181 383
12.02.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK