Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Praktický hudební místopis České republiky IV (3517)
Základní informace
Praktický hudební místopis České republiky IV
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Kurz seznamuje s hudební historií Čech a Moravy v souvislostech s místy spojenými se životem a dílem významných hudebních osobností, institucí a událostí. Tyto skutečnosti zasazuje do širších dějinných a společenských vztahů. Kurz probíhá ve 2 formách:
a) formou exkurzní praxe, kdy se poznávání výše uvedených jevů odehrává na místech vztahujících se k hudebním reáliím,
b) formou přednáškovou, prezentující a systematizující nezbytné historické a hudebně teoretické souvislosti, seznamující s vybranými hudebními díly a postihující vůdčí stylové a sémantické rysy vybraných skladeb zacílené na pochopení hudební řeči jako specifického komunikačního prostředku charakteristického pro dané osobnosti a stylové období.
Praktický hudební místopis České republiky
září: exkurze Bedřich Smetana v Růžkových Lhoticích 15.9.
říjen: exkurze Bedřich Smetana a střední Čechy, Benátky nad Jizerou 13.10.
listopad: exkurze hudební památky Brna 3.11.
prosinec: přednáška 2.12.

17. březen: přednáška
13. duben: exkurze hudební tradice města Velvar, odkaz Leopolda Koželuha evropskému klasicismu
4.-5. květen: exkurze Leoš Janáček a Petr Bezruč - sociální tematika hudby a literatury (Hukvaldy, Ostravice)
25.-26. květen: exkurze Po stopách Emy Destinnové (Stráž nad Nežárkou, Třeboň)
45
Základní přehled o evropském kulturním vývoji, přehled o české obecné a hudební historii.
Aktivní účast ve výuce, závěrečná prezentace projektu - návrh tématu, cílů, obsahu a organizačního zajištění exkurze.
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
aktivní účast a prezentace projektu
Garant a místo
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, velký sál, terén
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Září
2
98 (v hodinách celkem)
7/M
Pátek - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
100 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
michal.nedelka@pedf.cuni.cz
221900213
30.06.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK