Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Finanční matematika (3487)
Základní informace
Finanční matematika
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky [32-KPMS]
kombinovaný
čeština
Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech. Základem je úrokový počet a jeho užití ke stanovení časové hodnoty peněz. Princip stanovení počáteční a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produktů, jakými jsou spoření a úvěry. Dále jsou v kurzu vyloženy principy hodnocení investičních příležitostí a oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů životního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce s demografickými předpoklady.
Finanční matematika
kurz bude probíhat 1x za 2 týdny vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin do 15,30 hodin, budova MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8-Karlín.
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Garant a místo
RNDr. Jan Kašpar, CSc.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Sokolovská 83, Praha 8-Karlín
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
2
15 (v hodinách celkem)
1x za 14 dní vždy ve čtvrtek
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz uhradí poplatek 200,– Kč za kurz
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
95155 1259
31.08.2017
1.3.2017-31.8.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK