Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Fyzika pro nefyziky (3485)
Základní informace
Fyzika pro nefyziky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Ústav teoretické fyziky [32-UTF]
kombinovaný
čeština
V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT.
Fyzika pro nefyziky
Výuka bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí od 14:00 hodin do 15:30 hodin, budova MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8-Trója.
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Garant a místo
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Ústav teoretické fyziky
Ústav teoretické fyziky
V Holešovičkách 2, Praha 8
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
22 (v hodinách celkem)
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz uhradí poplatek ve výši 200,– Kč
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
95155 1259
31.08.2017
1.3.2017-31.8.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK