Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Zdravotník zotavovacích akcí (1526)
Základní informace
Zdravotník zotavovacích akcí
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Zdravotník zotavovacích akcí je rekvalifikační kurz programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 50 hodin, který je akreditován MŠMT dne 31.1.2018 pod č.j.: MSMT-28770/2017-1/553. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Jelikož jde o rekvalifikační kurz, není platnost certifikátu nijak omezena.
Během kurzu si připomenete základy stavby lidského těla, naučíte se poskytovat základní přednemocniční první pomoc, seznámíte se s právy a povinnostmi zdravotníků, ale také se vypravíte do bazénu, kde se naučíte základy poskytování první pomoci tonoucím.

jaro 3. víkendy 8.2. - 10.3.
léto 20. - 27. 7.
MŠMT
6968/2019-1
Zdravotník zotavovacích akcí
ano
věk minimálně 18 let, dobra zdravotní stav, ukončené střední vzdělání s maturitou

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Péče o děti a mládež
vysokoškolské
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Garant a místo
Mgr. Radim Kuba
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Viničná 7
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
20.07.2019
1
50 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6. 128 43 Praha 2
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
radka.marta@natur.cuni.cz
221951939
01.07.2019
http://www.prvnipomocprfuk.eu/zdravotnik-zotavovacich-akci-zza/
Další informace
http://www.prvnipomocprfuk.eu/zdravotnik-zotavovacich-akci-zza/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK