Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři (544)
Základní informace
Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
kombinovaný
čeština
http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-333.html
studijní plán bude zveřejněn na webu http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-336.html.
MŠMT
12872/2011-25
Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři
Rozvrh hodin bude zveřejněn na této webové stránce: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-335.html
20
Střední odborná škola se zaměřením na odpovídající umělecké odborné předměty nebo konzervatoř. Volba didaktiky: hudební nebo výtvarná výchova.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři
zákon č. 563/2004 Sb., vyhláška č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Praha, budovy PedF UK
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Září
3
276 (v hodinách celkem)
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
22500 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol:

Informace o způsobu přihlášení do programu a uhrazení administrativního poplatku naleznete na těchto stránkách: http://pages.pedf.cuni.cz/czv/programy-na-vykon-povolani/uchazeci-czv/prihlaska-a-jeji-nalezitosti/
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
31.08.2017
K přihlášce přiložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení a nejvyššího dosaženého vzdělání a profesní kurikulum.
Další informace
www.pedf.cuni.cz/uprps
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK