Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (303)
Základní informace
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
kombinovaný
čeština
Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.
Podrobné informace najdete také na: http://vpsmp.cz
MŠMT
12872/2011-25
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
4 semestry studia
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti
pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání,
zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Školní metodik prevence
§10 vyhl. č. 317/2005
Garant a místo
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
8000 Kč / rok
Při všech platbách uvádějte:
V.S. : 614817
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova,Pedagogická fakulta, studijní odd., M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
09.06.2017
výběrové řízení
Termín přijímacích zkoušek - výběrové řízení: červen 2017
Další informace
www.pedf.cuni.cz, http://vpsmp.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK