Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej (3414)
Základní informace
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
prezenční
čeština
Školení organizované ve spolupráci s ČSLH.
Výuka je rozdělena na obecnou část a speciální část v teorii a praxi.
50 hodin obecného základu na UK FTVS
100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
MŠMT ČR
14 756/2009 - 30/1
Tělesná výchova a sport
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
50 hodin obecná část - FTVS - duben 2017
100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH - květen - září 2017
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu - květen 2017
Dle požadavku a podmínek ČSLH

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS v Praze
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Duben
19.04.2017
Krátkodobé
150 (v hodinách celkem)
2 víkendové konzultace, dále dle dispozic ČSLH
Pátek - Neděle
19.4.2017
20.4.2017
21.4.2017
22.4.2017
23.4.2017
Poplatky a financování
3800 Kč / program
Specializovaná část je hrazena dle požadavku ČSLH
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
20 17 2250
20.02.2017
Přihlášku přijímáme prostřednictvím ČSLH, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK