Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FS V UK - letni semestr (3368)
Základní informace
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FS V UK - letni semestr
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut ekonomických studií [23-IES]
prezenční
čeština
Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského oboru Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních oborů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechny práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Studentovi je na konci programu na požádání vydán transkript. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FSV, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.
Kurz pro plnění odborných předmětů na IES - letni semestr
Výuka probíhá v letním semestru od 19.2.2018 do 18.5.2018.
Termín zkoušek je v termínu 28.5.2018 - 29.6.2018
Nabídka předmětů pro letní semestr 2017/2018: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14s6cUWD_ZQ5SOQF4n7wIQ0VrfpQJ34MFET7fCxGtyuo/edit#gid=0
Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FSV.
Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh (životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání).

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Institut ekonomických studií
Institut ekonomických studií
Opletalova 26, 110 00 Praha 1
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Únor
1
192 (v hodinách celkem)
semestr=12-13 týdnů přednášek+5 týdnů zkoušek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Cena za studium jednosemestrálního kurzu:
3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině,
12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině.
osvobozeno
Přihláška
FSV, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
05.02.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK