Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Didaktika anglického jazyka (1481)
Základní informace
Didaktika anglického jazyka
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra anglického jazyka a literatury [41-KAJL]
kombinovaný
čeština
Obsah tohoto programu vychází z požadavků pro složení tří cambridgeských zkoušek vedoucích k získání kvalifikace učitele anglického jazyka Teaching Knowledge Test (TKT). Obsahové rozvržení učiva na tři moduly odpovídá těmto třem zkouškám a každý modul je také touto zkouškou zakončen. Každému modulu je věnováno 18 hodin včetně složení zkoušky. Cena za každou zkoušku je započtena v ceně kurzu. Účastníci obdrží i některé studijní materiály. Vzhledem k tomu, že organizátor je současně i autorizovaným centrem pro cambridgeské zkoušky, zajišťuje i náležitosti se zkouškami spojené.
MŠMT ČR
10446/2014-1-396
Didaktika anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Termíny konání kurzu - Modul 1:
11.11., 25.11., 2.12., 9.12. 2017

Modul 2 a Modul 3:
10.2., 17.2., 24.2., 3.3. 2018

Plánovaná doba konání je cca 9:00 - 16:00.

Předpokládané termíny zkoušek (definitivně bude stanoveno po dohodě s účastníky):

Modul 2:
Modul 3:
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Pozn.: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
Opravňuje i k výuce AJ na 2. stupni ZŠ
§ 12 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
PhDr. Bohuslav Dvořák
Katedra anglického jazyka a literatury
Katedra anglického jazyka a literatury
M. Rettigové 8, Praha 1, místnost S210
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Listopad
2
60 (v hodinách celkem)
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
16500 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
16.10.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK