Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (257)
Základní informace
Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra anglického jazyka a literatury [41-KAJL]
kombinovaný
čeština
Informace na
webu katedry anglického jazyka a literatury: http://webkajl.pedf.cuni.cz
MŠMT
12872/2011-25
Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
ano
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 a 9 zákona č. 563/2004 sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
Garant a místo
PhDr. Bohuslav Dvořák
Katedra anglického jazyka a literatury
Katedra anglického jazyka a literatury
Praha 1, Magdalény Rettigové 8
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
4
260 (v hodinách celkem)
260 hodin
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
16500 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 698217
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
26.08.2017
Písemná zkouška z anglického jazyka - ukázky přijímacích testů k dispozici na webových stránkách katedry (jsou stejné jako přijímací testy do bakalářského studia).
Další informace
http://webkajl.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK