Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (1897)
Základní informace
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
kombinovaný
čeština
http://www.csm-praha.cz/cs/
MŠMT
25049/2016-1-795
ano
30
Požadované vstupní vzdělání - kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb.
Požadovaná praxe - rozsah přiměřený požadavkům na výkon funkce vedoucího pedagogického pracovníka.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
144
získání dalších odborných znalostí v oboru
Splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon řídící funkce ve škole vyhl. č. 317/2005 Sb.
vyhl. č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
4
362 (v hodinách celkem)
Středa - Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
30000 Kč / program
Celková částka se skládá z 5 modulů po 6.000,- Kč
osvobozeno
Přihláška
UK Praha, PedF, Centrum školského managementu, Myslíkova č. 7, Praha 1, 110 00
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Bc. Zuzana Medřická
zuzana.medricka@pedf.cuni.cz
221900510
31.05.2017
Přihlášky je možno podávat průběžně (bez poplatku)
Výběrové řízení, kurz je otevírán podle zájmu vícekrát ročně
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK