Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Vychovatelství (312)
Základní informace
Vychovatelství
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky [41-KPG]
kombinovaný
čeština
Předkládaný program je realizován na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, cílem programu je poskytnout zájemcům o pedagogickou práci vychovatele předepsanou pedagogickou kvalifikaci a zlepšit jejich možnosti a uplatnění v praxi.
MŠMT ČR
12872/2011-25
Vychovatelství
ano
50
Požadované vstupní vzdělání: Úplné střední s maturitou
Uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Vychovatel a pedagog volného času
§ 2 a § 16 zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
250 (v hodinách celkem)
bloková forma výuky - 2 týdny/semestr
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
10000 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 652017


osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Mgr. Vojtěch Malach
vojtech.malach@pedf.cuni.cz
221900220
30.06.2017
Termín přijímacího řízení:
výběrové řízení bude uskutečněno v průběhu srpna 2017
Další informace
www.pedf.cuni.cz/kped
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK