Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Juniorská univerzita: humanitně - společenské zaměření (2651)
Základní informace
Juniorská univerzita: humanitně - společenské zaměření
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Celouniverzitní projekt (jednosemestrální) je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro studenty vyššího stupně). Jedná se o simulaci univerzitního studia se závěrečným zakončením, kdy úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu. V rámci programu Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově budou studenti získávat srozumitelné a aktuální informace o celé univerzitě a možnostech jejího studia. Dozví se také fakta o nových výsledcích vědy a výzkumu, kdy se představí jednotlivé fakulty v rámci tematických přednášek. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek budou přednášející odborníci srozumitelně zprostředkovávat současný stav poznání. Studenti budou mít příležitost navázat kontakt s akademickou sférou.
Realizace v období od září do prosince 2016 vždy ve čtvrtek od 17,00 do 18,30 hod. Program realizován v počtu devíti přednášek. Na závěr zakončení v podobě slavnostního předání osvědčení o absolvování programu.
100
Student SŠ (v případě víceletých gymnázií vyšší stupeň).

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
50% účast přednáškách
Garant a místo
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Celetná 20, Praha 1
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Září
Krátkodobé
15 (v hodinách celkem)
10 týdnů
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
Registrace i účast v programu jsou zdarma.
Přihláška
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Mgr. Kristýna Biláková
juniorskauniverzita@cuni.cz
224491679
18.09.2016
registrace na webu + závazná přihláška
Další informace
http://www.juniorskauniverzita.cuni.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK