Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství odborného výcviku (2210)
Základní informace
Učitelství odborného výcviku
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
kombinovaný
čeština
Svým obsahovým zaměřením a charakterem by mělo studium absolventy vybavit kompetencemi, resp. způsobilostí pro vedení odborného výcviku či předmětů praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.
MŠMT
12872/2011-25
Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství odborného výcviku
ano
Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
Učitel odborného výcviku
563/2004, § 9
Garant a místo
PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Praha - hlavní budova fakulty
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Září
2
330 (v hodinách celkem)
1 pracovní den v týdnu
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18309 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 699717

osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
05.09.2017
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=343
15.6.2017-15.9.2017
Termín výběrového řízení: červen 2017, září 2017
Další informace
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=162
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK