Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz pro pracovníky s dětmi v církvích (2669)
Základní informace
Kurz pro pracovníky s dětmi v církvích
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta [27-ETF]
kombinovaný
čeština
Kurz je určen především laickým pracovníkům v církvích, kteří se věnují výchovné a vzdělávací práci s dětmi. Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni s ním samostatně a tvůrčím způsobem pracovat, především s ohledem na možnosti vnímání dětí. Kurz napomůže porozumět potřebám dětí (základní znalosti z oblasti psychologie a pedagogiky), užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry. Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům kurzu informace, ale poskytnout jim nové podněty pro práci při pedagogické a výchovné práci s dětmi a reflektovat východiska, cíle a metody práce s dětmi.
Kurz je dvouletý (zahájení kurzu: září 2015), kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále moodle.
ano
30
Nejsou stanovené

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Průběžné plnění úkolů
Garant a místo
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
4
200 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
UK ETF Černá 9, 115 55 Praha
Studijní oddělení
Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
benes@etf.cuni.cz
221988415
20.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK