Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Teoretické základy Všeobecného lékařství (VSEOB)
Základní informace
Teoretické základy Všeobecného lékařství
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
prezenční
čeština
Kurz obsahuje předměty totožné se studijním plánem akreditovaného magisterského studijního programu - předměty 1.úseku studijního programu Všeobecné lékařství.
Všeobecné lékařství
ano
10
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
60
Garant a místo
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Plzeň
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
785 (v hodinách celkem)
12/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
130000 Kč / program
590 Kč
590 Kč elektronická přihláška (640 Kč papírová)
osvobozeno
Přihláška
Upřednostňujeme elektronickou přihlášku ! Adresa pro doručení papírové: Husova 3 Plzeň
Studijní oddělení
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
28.02.2017
Uchazeči o studium absolvují motivační pohovor.
Další informace
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/258-celozivotni-vzdelavani-podle-paragrafu-60.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK