Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy výuky ruského jazyka (326)
Základní informace
Aktuální problémy výuky ruského jazyka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem semináře je poskytnutí aktuálních informací o současném politickém, ekonomickém a kulturním dění v Rusku, o nových učebních pomůckách a zejména o koncepčních změnách ve výuce cizích jazyků. Dílčí pracovní semináře a workshopy se zaměřují na problematiku inovací ve vyučovacích metodách, důraz je kladen na použití ICT a celkově otázku módních trendů ve výuce ruského jazyka (jako cizího, jako dalšího cizího), práci s textem, na novou slovní zásobu, překlad, uměleckou literaturu, současné divadlo a další aktuální problémy.
MŠMT ČR
Bude uvedeno
celostátní rusistický seminář
ne
Učitelé ruského jazyka ze všech typů škol.

Podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., hlava IV, § 24-29. a vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb., § 10

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Bude uvedeno
Garant a místo
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Praha
Termín a délka
2017/2018
zimní i letní semestr
29.09.2017
1
16 (v hodinách celkem)
dvoudenní seminář
29.9.2017
30.9.2017
Poplatky a financování
950 Kč / program
Při všech platbách uvádějte:
V.S.: 625517
Spec.symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR (den, měsíc, rok)
osvobozeno
Přihláška
Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím oficiální přihlášky v informačním systému UK
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
05.09.2017
Pro účast na semináři je nutné splňovat kvalifikaci učitele ruského jazyka.
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2574
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK