Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 125)
 
  
Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele (3328)
Základní informace
Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Seminář bude realizován jako dvoudenní s náplní přednášek a laboratorních cvičení. Anotace a obsah přednášek a laboratorních cvičení jsou uvedeny v příloze 1.
Každá katedra chemické sekce nabídne v rámci semináře 1 -2 přednášky pro učitele na aktuální řešené téma v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Dále každá katedra připraví téma praktického cvičení v rozsahu 2 vyučovacích hodin.
MŠMT
50492/20012-201
Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele
Celková hodinová dotace je cca 12 hodin přednášek a 12 hodin laboratorních cvičení pro učitele.
Středoškolský učitel chemie

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Chemie (0531)
magisterské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Sekce chemie
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
26.10.2016
1
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
800 Kč / program
Přihláška
simona.hybelbauerova@natur.cuni.cz
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
simona.hybelbauerova@natur.cuni.cz
221951343
01.10.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK