Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Mozek, hudba, muzikoterapie - poznatky z nových výzkumů prezentovaných na EMTC konferenci ve Vídni 2016 (3318)
Základní informace
Mozek, hudba, muzikoterapie - poznatky z nových výzkumů prezentovaných na EMTC konferenci ve Vídni 2016
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze [11-00640]
prezenční
čeština
28. 11. 2016 14.30 - 16.00 hodin
Mozek, hudba, muzikoterapie - poznatky z nových výzkumů prezentovaných na EMTC konferenci ve Vídni 2016
Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
28. 11. 2016 14.30 - 16.00 hodin
Mozek, hudba, muzikoterapie - poznatky z nových výzkumů prezentovaných na EMTC konferenci ve Vídni 2016
Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
zaměstnanci KRL 1. LF UK a VFN
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Listopad
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
28.11.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Blanka Oulická
blanka.oulicka@lf1.cuni.cz
224961111
11.11.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK