Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Pracovní podmínky lékaře na misi v Afghánistánu (3315)
Základní informace
Pracovní podmínky lékaře na misi v Afghánistánu
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN [11-00200]
prezenční
čeština
14. 12. 2016 od 15.00 hodin
Pracovní podmínky lékaře na misi v Afghánistánu - prim. MUDr. Václav Vaněček
14. 12. 2016 od 15.00 hodin
Pracovní podmínky lékaře na misi v Afghánistánu - prim. MUDr. Václav Vaněček
zájemci o problematiku
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Prosinec
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
14.12.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
RNDr. Milena Bušová, CSc.
milena.busova@lf1.cuni.cz
224968531
07.12.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK