PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM (2726)
Základní informace
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
distanční
čeština
Příprava k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium v oblasti chemie, biologie a botaniky.

webová adresa: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Předpokládané TERMÍNY KONÁNÍ:
26. 11. 2016
10. 12. 2016
07. 01. 2017
21. 01. 2017
04. 02. 2017
18. 02. 2017
04. 03. 2017
18. 03. 2017
Přihláška musí být podána nejpozději den před nástupem na kurz. I poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.
Uchazeč předá doklad o úhradě u prezentace v den své první účasti na kurzu.

Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek před nástupem na kurz, jsou do kurzu zařazeni. Fakulta již nezasílá žádné vyrozumění o přijetí.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Děkanát fakulty
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra farmaceutické botaniky
Katedra organické a bioorganické chemie
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Listopad
2
48 (v hodinách celkem)
8 sobot
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2800 Kč / program
Číslo účtu 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové; var.symbol: ID číslo přihlášky (vygenerováno v rámci podání elektronické přihlášky), specifický symbol: 9999, konstantní symbol 379; IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607; Swift: CEKOCZPP

Cena celého kurzu: 2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*) Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:
nástup od 10. 12. 2016 2.450,- Kč
nástup od 07. 01. 2017 2.100,- Kč
nástup od 21. 01. 2017 1.750,- Kč
nástup od 04. 02. 2017 1.400,- Kč
nástup od 18. 02. 2017 1.050,- Kč
nástup od 04. 03. 2017 700,- Kč
nástup od 18. 03. 2017 350,- Kč

Pro zaměstnance fakulty nebo jejich rodinné příslušníky je úhrada 1.400,- Kč/ celý kurz, při pozdějším nástupu je úhrada snížena o 175,-- Kč za každý odučený den.
základní
Přihláška
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
495067111
24.11.2016
do kurzu je možno se zařadit i v jeho průběhu