Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Člověk a lék (U3V1)
Základní informace
Člověk a lék
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
distanční
čeština
;
;
;

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
;
Garant a místo
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra biologických a lékařských věd
Hradec Králové, Heyrovského 1203
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
2
500 (v hodinách celkem)
10 přednášek v zimním a 10 v letním semestru
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Vlasta Shejbalová
dekanat.studijni.oddeleni@faf.cuni.cz
495067111
12.10.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK