Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A (1057)
Základní informace
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Děkanát [11-00900]
prezenční
čeština
http://www.lf1.cuni.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky
ne
...

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Richard Buchal
Děkanát
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
8/M
Pondělí - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
7000 Kč / program
Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.
základní
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Mgr. Jana Zaspalová
jzasp@lf1.cuni.cz
224964201
31.10.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK