Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Nutriční poradenství v praxi (3298)
Základní informace
Nutriční poradenství v praxi
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Biomedicínská laboratoř [51-500500]
výživa
prezenční
čeština
Jde o kurz, který je zaměřen především na seznámení se základy racionální stravy a jejich použitím v praxi výživového poradce. Účastník získá dovednosti vyhodnotit nutriční stav, interpretovat výsledky diagnostiky a koncipovat nutriční plán.
Nutriční poradenství v praxi
10 hod.
přihlášení, platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Garant a místo
PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Biomedicínská laboratoř
Biomedicínská laboratoř
Termín a délka
2016/2017
zimní i letní semestr
Krátkodobé
10 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1600 Kč / program
Přihláška
coufalova@ftvs.cuni.cz
PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
coufalova@ftvs.cuni.cz
775 653 686
30.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK