Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Nemocniční kaplan (3292)
Základní informace
Nemocniční kaplan
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta [27-ETF]
kombinovaný
čeština
Obsah kurzu tvoří výuka oblastí, které vycházejí ze standardů pro vzdělávání nemocničních kaplanů, dle
Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice a jejího dodatku č.1
http://www.ado.cz/kaplan/dodatek_1.pdf

a) znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační péče v církvích v ČR;
b)základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a
sektách působících v ČR;
c)znalosti z oblasti etiky, zejména lékařské a zdravotnické;
d)znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice;
e)znalosti právního minima v oblastech sociální péče a zdravotnictví;
f)kurs komunikace, zejména v obtížných situacích;
g)praxe.
Evangelická teologie
Rozvrh programu uveden na webu: http://web.etf.cuni.cz/ETFKPT-43.html
podání přihlášky s motivačním dopisem. Pro absolventy oboru teologie alespoň na bakalářském stupni.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
kladné hodnocení a účast na výuce
Garant a místo
Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Evangelická teologická fakulta
Katedra praktické teologie
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
2
210 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
16400 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
221 988 213
10.06.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK