Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Glaukom - léčebné možnosti (3286)
Základní informace
Glaukom - léčebné možnosti
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00750]
prezenční
čeština
1.6. 2017
16.00 - 18.00 hodin
Glaukom - léčebné možnosti
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc., MUDr. Marek Fichtl, MUDr. Lucie Kondrová
1.6. 2017
16.00 - 18.00 hodin
Glaukom - léčebné možnosti
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc., MUDr. Marek Fichtl, MUDr. Lucie Kondrová
lékař
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Červen
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
1.6.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Renáta Jelínková
Renata.Jelinkova@vfn.cz
224963030
26.05.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK