Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 90)
 
   Přihlásit přes CAS
Traumata oka (3281)
Základní informace
Traumata oka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00750]
prezenční
čeština
5. 1. 2017
16.00 - 18.00 hodin
Traumata oka
MUDr. Eva Klofáčová, MUDr. Jan Dvořák, doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
5. 1. 2017
16.00 - 18.00 hodin
Traumata oka
MUDr. Eva Klofáčová, MUDr. Jan Dvořák, doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
lékař
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Leden
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
5.1.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Renáta Jelínková
Renata.Jelinkova@vfn.cz
224963030
31.12.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK