Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Hereditární onemocnění rohovky (3279)
Základní informace
Hereditární onemocnění rohovky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00750]
prezenční
čeština
3. 11. 2016
16.00 - 18.00 hodin
doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.
Hereditární onemocnění rohovky
3. 11. 2016
16.00 - 18.00 hodin
doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.
Hereditární onemocnění rohovky
lékař
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Listopad
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
3.11.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Renáta Jelínková
Renata.Jelinkova@vfn.cz
224963030
28.10.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK