Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Leberova hereditární neuropatie optiku (3278)
Základní informace
Leberova hereditární neuropatie optiku
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00750]
prezenční
čeština
6. 10. 2016
16:00 - 18:00 hodin
prim. MUDr. Pavel Diblík, MBA - LHON z pohledu oftalmologa
MUDr. Hana Kolářová - LHON z pohledu biochemické genetiky
6. 10. 2016
16:00 - 18:00 hodin
prim. MUDr. Pavel Diblík, MBA - LHON z pohledu oftalmologa
MUDr. Hana Kolářová - LHON z pohledu biochemické genetiky
lékař
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
6.10.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Renáta Jelínková
Renata.Jelinkova@vfn.cz
224963030
30.09.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK