Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Akutní urologie (3273)
Základní informace
Akutní urologie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00720]
prezenční
čeština
Urosepse a septický šok z pohledu intenzivní péče 15 min
MUDr. Marek Svítek, KAR 1. LF UK a VFN

Akutní krvácivé stavy v urologii a jejich řešení 15 min
MUDr. Vojtěch Fiala, Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Akutní skrótum 15 min
MUDr. Lenka Plincelnerová, Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Akutní stavy v dětské urologii 15 min
MUDr. Zuzana Vaĺová, Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Kazuistiky 15 min
MUDr. L. Vávřová, L. Studničná, Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Závěr + diskuze 15 min


Koordinátor/Moderátor: MUDr. Květoslav Novák, FEBU
1. 9. 2016 od 15.30 hodin

Urosepse a septický šok z pohledu intenzivní péče 15 min
MUDr. Marek Svítek, KAR 1. LF UK a VFN

Akutní krvácivé stavy v urologii a jejich řešení 15 min
MUDr. Vojtěch Fiala, Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Akutní skrótum 15 min
MUDr. Lenka Plincelnerová, Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Akutní stavy v dětské urologii 15 min
MUDr. Zuzana Vaĺová, Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Kazuistiky 15 min
MUDr. L. Vávřová, L. Studničná, Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Závěr + diskuze 15 min


Koordinátor/Moderátor: MUDr. Květoslav Novák, FEBU
lékaři urologové
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
kredity ČLK
Garant a místo
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 6, Praha 2
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Září
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
1.9.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
sekretariát Urologické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 6, Praha 2
Eva Svobodová
Kvetuse.Landovska@vfn.cz
224967847
25.08.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK