Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Multilingvismus a poruchy řeči (3272)
Základní informace
Multilingvismus a poruchy řeči
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Foniatrická klinika 1.LF a VFN v Praze [11-00740]
prezenční
čeština
Doc. PhDr. Mgr. Jan Volín, Ph.D., Fonetický ústav, FF UK v Praze:
Narušená komunikační schopnost a multilingvismus
Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.:
Studie vlivu vícejazyčného prostředí u dětí s vývojovou dysfázií a koktavostí
Prim. MUDr. Miroslava Hrbková a kol.: Kazuistiky k tématu z foniatrické kliniky
Mgr. Dominika Kiene: Multilingvismus při edukaci řeči (kazuistiky)
24. 9. 2016 od 10.00 hodin
Doc. PhDr. Mgr. Jan Volín, Ph.D., Fonetický ústav, FF UK v Praze:
Narušená komunikační schopnost a multilingvismus
Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.:
Studie vlivu vícejazyčného prostředí u dětí s vývojovou dysfázií a koktavostí
Prim. MUDr. Miroslava Hrbková a kol.: Kazuistiky k tématu z foniatrické kliniky
Mgr. Dominika Kiene: Multilingvismus při edukaci řeči (kazuistiky)
lékaři
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
kredity ČLK
Garant a místo
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
Foniatrická klinika 1.LF a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Žitná 24
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Září
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
24.9.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
www. ACVZ.cz
Eva Svobodová
vzdelavani.lekaru@lf1.cuni.cz
224964571
15.09.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK