Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Workshop Endoskopická terapie urolitiázy (3271)
Základní informace
Workshop Endoskopická terapie urolitiázy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00720]
prezenční
čeština
Po letech relativní stagnace v terapii urolitiázy dochází nyní ke změnám, a to zejména k jednoznačnému posunu od extrakorporální litotrypse k využití endoskopických metod.

Proč tomu tak je?
Vývoj techniky ESWL stagnuje, oproti tomu však v endoskopii dochází ke zmenšování přístrojů a významnému rozvoji zobrazovacích a dezintegračních metod.
Toto spolu se širokou nabídkou nového spotřebního materiálu dostává endoskopické metody – i přes jejich invazivitu – do popředí v terapii urolitiázy.

Pro získání zkušeností s ureteroskopickými metodami nabízíme možnost praktického tréninku, a to nejen na umělých modelech, ale i na animálním modelu, který značně odpovídá realitě. Doufáme, že kurz bude užitečný zejména pro rezidenty v urologii.
Po letech relativní stagnace v terapii urolitiázy dochází nyní ke změnám, a to zejména k jednoznačnému posunu od extrakorporální litotrypse k využití endoskopických metod.
8. 9. 2016
8.30 - 14.20 hodin
Proč tomu tak je?
Vývoj techniky ESWL stagnuje, oproti tomu však v endoskopii dochází ke zmenšování přístrojů a významnému rozvoji zobrazovacích a dezintegračních metod.
Toto spolu se širokou nabídkou nového spotřebního materiálu dostává endoskopické metody – i přes jejich invazivitu – do popředí v terapii urolitiázy.

Pro získání zkušeností s ureteroskopickými metodami nabízíme možnost praktického tréninku, a to nejen na umělých modelech, ale i na animálním modelu, který značně odpovídá realitě. Doufáme, že kurz bude užitečný zejména pro rezidenty v urologii.
lékaři urologové
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
kredity ČLK
Garant a místo
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Olympus Czech Group, s.r.o., Evropská 176/16, Praha 6
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Září
Krátkodobé
7 (v hodinách celkem)
8.9.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
www. ACVZ.cz
Eva Svobodová
vzdelavani.lekaru@lf1.cuni.cz
224964571
28.08.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK