Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRG)
Základní informace
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání Osvědčení o učitelské způsobilosti na druhém stupni základních a na středních školách ve studovaném oboru.
MŠMT
50492/20012-201
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ
ano
Magisterské resp. doktorské studium v prezenční formě neučitelských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Katedra sociální geografie a region. rozvoje
Katedra sociální geografie a region. rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
4
352 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. Kurz je možné ze závažných důvodů na žádost účastníka prodloužit až o dva semestry. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 2500 Kč.
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
elektronicky od 1.6. do 20.9.2016
bez přijímací zkoušky
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK