Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
K-FCE - příprava na zkoušku FCE (ENK-FCE)
Základní informace
K-FCE - příprava na zkoušku FCE
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
K-FCE Jednosemestrální kurz pro studenty na úrovni B2

Kurz je určen výhradně studentům připravujícím se na zkoušku FCE, náplň kurzu tvoří ukázkové testy, návody na zlepšení úspěšnosti při zkoušce a procvičování jednotlivých částí zkoušky (poslech, psaní, čtení, ústní pohovor).

Vzhledem k tomu, že v AR 2016-17 bude otevřen poprvé nejsou ukázkové sylaby k dispozici.

MŠMT
50492/20012-201
K-FCE - příprava na zkoušku FCE
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Hana Chudáčková
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2016/2017
zimní i letní semestr
1
48 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Přihláška
https://web.natur.cuni.cz/www/anglictina/
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
Mgr. Hana Chudáčková
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
podávání přihlášek je možné od 10.9.2016
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Úroveň mu bude přidělena až rozřazovacím testem.
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK