Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňující didaktické studium francouzského jazyka (2124)
Základní informace
Doplňující didaktické studium francouzského jazyka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra francouzského jazyka a literatury [41-KFJL]
prezenční
francouzština
Náplň vzdělávacího programu poskytne účastníkům teoretické a především praktické základy pro kvalifikaci učitele francouzského jazyka. Absolvent studia získá potřebné pedagogické kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti jazyka a didaktiky francouzštiny. Bude vybaven pro každodenní práci učitele cizího jazyka.
MŠMT
MSMT-17531/2014-1-622
ano
13
Kurz je určen zájemcům o získání aprobace pro výuku francouzského jazyka na druhém stupni ZŠ a SŠ, kteří doloží znalost FJ na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce, případně doloží, že jsou účastníky vzdělávání vedoucího k tomuto certifikátu.
Cílová skupina:
– absolventi bakalářského studijního programu pedagogického zaměření
– absolventi magisterského studijního programu nepedagogického zaměření, kteří ukončili nebo zahájili studium v oblasti pedagogických věd


Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
...
Garant a místo
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Katedra francouzského jazyka a literatury
Katedra francouzského jazyka a literatury
M. Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
1
72 (v hodinách celkem)
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
9500 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra francouzského jazyka a literatury
Kateřina Esserová, DiS.
katerina.esserova@pedf.cuni.cz
221900102
28.08.2016
Přijímací zkoušky se nekonají
Další informace
http://userweb.pedf.cuni.cz/wp/kfjl/dds-doplnujici-didakticke-studium-fj/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK