Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná (2515)
Základní informace
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra veřejné a sociální politiky [23-KVSP]
kombinovaný
čeština
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterskéhostudijního programu na FSV UK v Praze pro příslušný akademický rok. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného magisterského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
ne
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Katedra veřejné a sociální politiky
Katedra veřejné a sociální politiky
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK FSV, Smetanovo nábjř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2016
Další informace
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-48.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK