Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Matematika - záhájení kurzu říjen 2016 (3120)
Základní informace
Matematika - záhájení kurzu říjen 2016
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
kombinovaný
čeština
Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské vzdělání. Vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika.

Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů (plán studia je zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2013/OKRMA10.html). Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
MŠMT
MSMT-10446/2014-1-396
Plán zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2013/OKRMA10.html
Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem.
20
Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Kredity se nevyžadují.
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
par. 8 a 9 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Praha 1, Magdalény Rettigové 4, 3. patro
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
6
295 (v hodinách celkem)
3 roky
Pátek - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
12000 Kč / rok
560 Kč
Při všech platbách uvádějte:
V.S: číslo programu 697716
Spec synbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
KMDM PedF UK v Praze, M.D.Rettigové 4, 11639 Praha 1
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
nada.vondrovaf@pedf.cuni.cz
221900249
20.08.2016
Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
Přijímací zkouška není.
Další informace
kmdm.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK