Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (149)
Základní informace
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Studijní oddělení [24-SO]
distanční
čeština
Cílem kurzu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích zkoušek. Účastníci pak dostanou opravené překlady se slovním hodnocením. Dále se budou moci zúčastnit semináře s vyučujícími jazyků, kteří jejich překlady opravovali(pod vedením Mgr. Lily Císařovské) a konzultovat s nimi své překlady.

Překlady bude možné odevzdávat do 18. 2. 2017, hodnocení překladu bude poskytnuto nejpozději do 15. 3. 2017. Seminář se bude konat v sobotu 18. 3. 2017 v budově FHS UK - v Praze Jinonicích (U kříže 8, Praha 5).

Texty k překladům, instrukce a prostředí pro odevzdávání překladů budou k dispozici v systému Moodle. Přihlašovací údaje do Moodle budou účastníkům rozesílány po zaplacení kurzu.
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
ano
100
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. Přihlášky bude možné podávat od začátku listopadu.
Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
1
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Poplatek je vždy za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj), je splatný do 31. 1. 2017 složenkou nebo převodem na bankovní účet fakulty:
Číslo účtu Komerční banky: 27-1842600277/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: je automaticky vygenerován při podání elektronické přihlášky.
osvobozeno
Přihláška
Příhlášku podávejte elektronicky.
Studijní oddělení
Mgr. Alžběta Paučková
alzbeta.novakova@fhs.cuni.cz
251 080 211
01.02.2017
Další informace
http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK