Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("První šance") (1123)
Základní informace
CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("První šance")
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul [24-SM]
prezenční
čeština
Roční program, který je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium na UK FHS v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017. Posluchači plní stejné studijní povinnosti jako řádní studenti 1. ročníku bakalářského oboru SHV. V rámci programu je též možné si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat povinně volitelné předměty z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti (v semestru si lze zapsat maximálně 18 kurzů mimo předměty UPCES /předměty s kódy YBAU/ a předměty CET)), ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder. Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult. Posluchači je na konci programu na požádání vydán transkript.
Humanitní studia
Studium humanitní vzdělanosti CZV1
ne
Program je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nejsou stanoveny
Garant a místo
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
2
700 (v hodinách celkem)
12 měsíců
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
14000 Kč / rok
Poplatek za program CŽV se platí převodem po uzavření smlouvy, termín splatnosti poplatku je 31. 10. 2016.

Smlouvu je možné uzavřít v následujících termínech:

pondělí 5.9.2016 v 13:00, aula v přízemí, číslo 5021 - informační přednáška a uzavírání smluv

středa 14.9. 2016 od 10:00, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv
čtvrtek 15.9. 2016 od 14:00, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv
osvobozeno
Přihláška
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Sekretariát bakalářského studia
Mgr. Richard Davídek
richard.davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
31.08.2016
Další informace
http://fhs.cuni.cz/FHS-708.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK