Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Akutní infarkt myokardu (3113)
Základní informace
Akutní infarkt myokardu
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
Projektové a grantové centrum [14-270]
distanční
čeština
Akutní infarkt myokardu (AIM) je život ohrožující stav způsobený ischemickou nekrózou myokardu. Příčinou ischémie je obvykle prasknutí aterosklerotického plátu a následné nasednutí krevní sraženiny. Nejdůležitějším laboratorním ukazatelem AIM v současnosti jsou kardiální troponiny. Tyto svalové bíkoviny se uvolňují pouze ze srdečního svalu (jsou tedy orgánově specifické) a moderní metody jejich měření zachytí vzestup kardiálních troponinů několik hodin od začátku potíží (v době přijetí). Jde tedy o časný a velmi citlivý ukazatel nekrózy myokardu. Existují však i další příčiny (jiné než AIM) poškození myokardu, které rovněž vedou ke zvýšení kardiálních troponinů (např. poranění srdce, myokarditida, toxické poškození …). K odlišení těchto příčin slouží především klinický obraz a částečně také dynamika naměřených hodnot kardiálních troponinů.
Česká asociace sester
KK/2367/2015
E-learningový kurz, doporučený čas pro absolvování kurzu je cca 6 hodin samostudia(záleží na předchozích znalostech a schopnostech).
zaplacení poplatku, registrace v portálu CEVA
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Potvrzení o účasti na vzdělávací akci
Vyhláška MZČR č. 4/2010 Sb
2
Garant a místo
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie
Projektové a grantové centrum
E-learningový kurz - www.ceva-edu.cz
Termín a délka
2016/2017
zimní i letní semestr
01.11.2016
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
200 Kč / program
Přihláška
Husova 3, 306 05
Projektové a grantové centrum
Jitka Horáková
jitka.horakova@lfp.cuni.cz
377593478
31.10.2016
Další informace
www.ceva-edu.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK