Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 134)
 
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) (314)
Základní informace
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)
Kód varianty (CID): 3100
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Studijní oddělení [41-STUD]
celoživotní vzdělávání
kurzy
kombinovaný
čeština
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
15505/2015-1-580
MŠMT
12872/2011-25
ano
40
středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší vzdělání nepedagogického zaměření

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
střední s maturitou
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
doplnění původní specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
§ 2 vyhlášky č.317/2005
Garant a místo
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
bloková výuka - leden a červen/červenec
Poplatky a financování
9600 Kč / rok
580 Kč
Při platbě zápisného (administrativního poplatku) je VS: 920,

při platbách poplatku za program uvádějte:
V.S. číslo programu 651116
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.08.2016
Termín výběrového řízení: listopad 2016

Do přihlášky vždy napište:
1. dvě zvolené výchovy (výběr varianty VV nebo HV v kombinaci s TV nebo PV)

a uveďte 1 zvolenou specializaci: psychopedii nebo etopedii.
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK