Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy zemí balkánského poloostrova po roce 1989 (2959)
Základní informace
Vybrané problémy zemí balkánského poloostrova po roce 1989
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz sleduje vývoj zemí balkánského poloostrova po roce 1989 do současnosti, přičemž vybranou tematiku nahlíží z různých perspektiv.
První blok přednášek se zabývá politickým a ekonomickým vývojem balkánského areálu s důrazem na problémy spjaté s kolapsem komunistických režimů, s pokusy o přechod k demokracii a tržnímu hospodářství a v neposlední řadě i s procesem zapojování do evropských integračních struktur. Osvětlena budou také specifika jednotlivých balkánských zemí, ať už se jedná o státy bývalé Jugoslávie, které se vyrovnávají s dědictvím jejího krvavého rozpadu, nebo o země jihovýchodního Balkánu, které se potýkají s problémy spojenými s procesem modernizace a provádění politických a ekonomických reforem.
Druhý blok přednášek se orientuje na významné společenské a kulturní aspekty balkánského vývoje. Jedním z nich je pestrý náboženský profil oblasti. Balkán je místem, kde se střetávají tři dominantní náboženství: pravoslaví, katolicismus a islám. Vzájemná interakce církví, jež je reprezentují, a vliv, jaký mají na tamní společnosti, včetně formování národních identit, z nich činí důležité politické aktéry postkomunistického období. Dalším tématem, na které bude upřena pozornost, je otázka kolektivní paměti a jejího odrazu v každodenní společensko-politické realitě. Následovat bude přednáška o mýtech a stereotypech, které hrály podstatnou úlohu jak v rámci balkánského prostoru, tak výrazně ovlivňovaly přístup světových mocností k němu. Na závěr bude předmětem našeho zkoumání balkánská kulturní scéna. Prostřednictvím audiovizuálních ukázek vybraných uměleckých děl bychom rády poukázaly na fakt, že Balkán není pouze bývalou válečnou zónou a místem, na něž soustřeďují zájem světová média téměř výhradně v souvislosti s krizemi, ať už politickými či ekonomickými. Jedná se totiž o nesmírně rozmanitý region také v tom pozitivním smyslu slova.

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je interaktivní formou studentům představit ucelený obraz zemí balkánského poloostrova a umožnit jim tak hlouběji porozumět jeho často turbulentnímu vývoji po pádu komunistických režimů.
Jednou za 14 dní
-
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Karin Hofmeisterová
Mgr. Nikola Karasová
Institut mezinárodních studií
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK