Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
„Uplatňovat zdrženlivost“? Západ a Pražské jaro 1968 (2538)
Základní informace
„Uplatňovat zdrženlivost“? Západ a Pražské jaro 1968
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
„Uplatňovat zdrženlivost“? Západ a Pražské jaro 1968
Přednáška se zabývá československými událostmi roku 1968 a jejich vnímáním Západem v čele se Spojenými státy. Diskutován je vývoj vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem v období uvolňování napětí mezi oběma supervelmocemi v 60. a 70. letech 20. století s jeho (v určitých ohledech) negativním dopadem pro tehdejší Východní Evropu. Jak byla Východní Evropa v tomto období vnímána Západem? Co formovalo postoje vedoucích západních politiků k Východní Evropě a Sovětskému svazu? Jaké byly skutečné cíle SSSR v tomto teritoriu? Jaká byla reflexe sovětské invaze do Československa na Západě a jak na ní reagovali čelní političtí představitelé? Historický kontext těchto události je diskutován na základě studia nejnovějších relevantních západních archivních materiálů.
-
Důchodový věk
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
neurčeno
neurčeno
FSV UK Praha
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / program
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK