Tiskové agentury včera a dnes (2401)
Základní informace
Tiskové agentury včera a dnes
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Pro tiskové agentury se historicky vžilo označení „noviny novin“. Jaké služby a produkty nabízely a nabízejí novinářům? Proč je redakce abonují? Jaká je role agentur dnes? Kurz bude zaměřen na postavení a zpravodajský servis Československé/České tiskové kanceláře (ČTK) v komparaci s vybranými zahraničními agenturami. V případě zájmu účastníků je v rámci výuky možná i návštěva agenturního pracoviště.
ne
-
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV Uk, Smetanovo nábřeží 6
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo náb. 6, Praha 1
neurčeno
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017