Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Politika a média (2951)
Základní informace
Politika a média
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Jaký je vztah mezi médii a politikou? Jak se vzájemně ovlivňují? Potřebují politici média? Nebo je potřeba vzájemná? Podívejme se na média politicky.
Cílem kurzu je představit studentům vztah mezi médii a politikou. Mediální a politická sféra jsou velmi úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují. V dnešní době je velmi těžké oddělit politiky od médií. Média zprostředkovávají politické projevy, politická rozhodnutí a z nich plynoucí dopady. Politici jsou ale také ovlivňováni médii, reagují na mediální kauzy či prohlášení, která zaznívají v médiích. Jedná se tedy o vzájemně potřebný a nutný vztah. Kurz se chce zabývat právě tímto propojením a na základě teoretických modelů rozvíjet znalost, současně chce poukazovat na praktické zkušenosti, důsledky a neformální vlivy, které vztah politiků a médií ovlivňují.
Jednou za 14 dní
-
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Katedra politologie
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK