Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Politické strany a stranické systémy (2950)
Základní informace
Politické strany a stranické systémy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz si klade za úkol posluchačům podat ucelený náhled na problematiku politických stran a stranických systémů. Primárně budou uchopeny základní pojmy jako politická strana, zájmová skupina a stranický systém. Cílem bude zaměřit se na různé typologie stranických systémů, tradiční i nové trendy v dané oblasti, pozornosti ale neunikne ani fenomén nových politických stran. Obsahově se kurz bude orientovat také na vývoj českých politických stran, a to zejména v období od 90. let do současnosti. Jednou z klíčových rovin kurzu je důraz na propojení s praktickou stránkou a na potenciální využitelnost nabytých znalostí v praktickém životě. Nemalý časový prostor bude věnován i diskusi nad aktuálními tématy.
Jednou za 14 dní
Důchodový věk
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Katedra politologie
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK