Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Místa paměti, národní mýty a legendy (2405)
Základní informace
Místa paměti, národní mýty a legendy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz se zaměřuje na problematiku konstruování národní minulosti s důrazem na problematiku tzv. pamětihodných míst ve vybraných západoevropských zemích, především Francii a Spojeném království. Součástí přednášek a diskusí je problematika utváření národních identit zahrnující rovněž představení významných osobností kulturního a politického života, v jejichž životním díle a osudech se odrazila potřeba tuto národní identitu konstruovat. Cílem kurzu je seznámit zájemce s politickou kulturou, symboly národní identity a významnými osobnostmi politického a kulturního života Francie a Spojeného království v 19. a 20. století včetně odkazů na kulturní (především umělecké a literární) dějiny vybraných zemí.
ne
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Katedra politologie
Katedra politologie
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV Uk Smetanovo náb. 6, Praha 1
neurčeno
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK