Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Balkánští monarchové 19. a 20. století. Mýty a realita. (2943)
Základní informace
Balkánští monarchové 19. a 20. století. Mýty a realita.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
V průběhu 19. a na počátku 20. století získaly jednotlivé balkánské země nezávislost (Řecko, Srbsko, Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko a Albánie). Až do poloviny 20. století byly monarchiemi (s výjimkou Albánie a Řecka ve dvacátých letech). V čele jednotlivých zemí stály buď místní panovnické rody (Obrenovićové a Karadjordjevićové v Srbsku – později v Jugoslávii, Njegušové v Černé Hoře, Zogu v Albánii), nebo panovníci „dodaní“ z ostatní Evropy (Koburkové a Battenbergové v Bulharsku, Hohenzollerni v Rumunsku, Wittelsbachové a Clückburkové v Řecku).
Druhá světová válka přinesla likvidaci monarchií v Albánii, Jugoslávii, Bulharsku a Rumunsku (s výjimkou Řecka, kde vydržela až do sedmdesátých let). Exmonarchové žijí v exilu a do politiky nezasahují. Po pádu komunistických režimů se pokoušejí o „restauraci“, monarchie však již většině obyvatel nic neříká. Poslední rumunský král Michal se mohl vrátit a restituovat část majetku. Poslední bulharský car Simeon se nakrátko vrátil jako ministerský předseda a rovněž restituoval. Podobně syn exkrále Zogu Leca, či následník posledního jugoslávského krále Petra II. Alexandr.
Zvláštní pozornost bude věnována nejznámějším z monarchů jako jugoslávskému králi Alexandrovi (zavražděnému v Marseille 1934), rumunskému králi Carolovi II (již před válkou označovanému jako „král playboy“), či bulharskému carovi Borisovi II. (záhadně zesnulému 1943).
Jednou za 14 dní
Důchodový věk
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Institut mezinárodních studií
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK